12, Οκτωβρίου, 2018

02, Οκτωβρίου, 2018

  • Εμφάνιση των μαθημάτων σε πτυσσόμενες λίστες ανα εξάμηνο.

27, Σεπτεμβρίου, 2018

  • Δημιουργία σελίδας changelog.

25, Σεπτεμβρίου, 2018

  • Προσθήκη όλων των σχολών του Α.Π.Θ.