23, Ιανουαρίου, 2018

18, Ιανουαρίου, 2018

 • Προσθήκη των μαθημάτων στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο αλεξάνδρειο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
 • Προσθήκη των μαθημάτων στο τμήμα Νομικής στο δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης.

16, Ιανουαρίου, 2018

 • Επιδιόρθωση προβλήματος στο πλαίσιο της επιλογής σχολής στην φόρμα εγγραφής. (Ευχαριστώ Βασιλική Κασσου για το report!)

15, Ιανουαρίου, 2018

 • Διόρθωση των μαθημάτων της σχολής αρχιτεκτόνων μηχανικών του Α.Π.Θ. (Ευχαριστώ Ζήνα Χαλκιά για το report!)

14, Ιανουαρίου, 2018

 • Σύνδεση του backend με το ejabberd και ενσωμάτωση του converse js σε όλες τις σχολές -> Πλεον έχουν chat όλες οι σχολές

12, Ιανουαρίου, 2018

 • Δημιουργία chatrooms για όλες τις σχολές στον ejabberd

9, Ιανουαρίου, 2018

 • Προσθήκη ελέγχου για προσωρινά emails

30, Δεκεμβρίου, 2018

28, Δεκεμβρίου, 2018

 • Δημιουργία του πρώτου φόρουμ για το τμήμα ψυχολογίας Θεσσαλονίκης.

4, Δεκεμβρίου, 2018

 • Στυλιστικές αλλαγές στο menu.
 • Προσθήκη συνδέσμων προς το facebook και το instagram της σελίδας

30, Nοεμβρίου, 2018

 • Αλλαγή στην δομή των συνδέσμων προς τα θέματα και τις σημειώσεις.

21, Nοεμβρίου, 2018

Προσθήκη ξεχωριστών εικόνων στα metadata στις σελιδες των ιδρυμάτων και των τμημάτων.

12, Nοεμβρίου, 2018

 • Προσθήκη των μαθημάτων του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του πανεπιστημίου μακεδονίας.
 • Διόρθωση του συνδέσμου στις σημειώσεις των μαθημάτων.

07, Nοεμβρίου, 2018

 • Δυναμική φόρτωση του css.
 • Προσθήκη του cache header στις εικόνες των ιδρυμάτων και των σχολών.

06, Nοεμβρίου, 2018

 • Βελτιστοποίησεις στη δομή και το περιεχόμενο για τις μηχανές αναζήτησης.

31, Οκτωβρίου, 2018

 • Eπιδιόρθωση προβλημάτος όταν η εγγραφή γίνεται μέσω του facebook.

26, Οκτωβρίου, 2018

 • Εφαρμογή κανονικοποιησής στα ονόματα των αρχείων.
 • Υλοποίησή μηχανισμού αποτροπής αποστολής διπλοτύπων αρχείων.

25, Οκτωβρίου, 2018

 • Eπιδιόρθωση προβλημάτος στην βιβλιωθική edeliver ISSUE#249.

24, Οκτωβρίου, 2018

18, Οκτωβρίου, 2018

12, Οκτωβρίου, 2018

02, Οκτωβρίου, 2018

 • Εμφάνιση των μαθημάτων σε πτυσσόμενες λίστες ανα εξάμηνο.

27, Σεπτεμβρίου, 2018

 • Δημιουργία σελίδας changelog.

25, Σεπτεμβρίου, 2018

 • Προσθήκη όλων των σχολών του Α.Π.Θ.