4, Δεκεμβρίου, 2018

 • Στυλιστικές αλλαγές στο menu.
 • Προσθήκη συνδέσμων προς το facebook και το instagram της σελίδας

30, Nοεμβρίου, 2018

 • Αλλαγή στην δομή των συνδέσμων προς τα θέματα και τις σημειώσεις.

21, Nοεμβρίου, 2018

Προσθήκη ξεχωριστών εικόνων στα metadata στις σελιδες των ιδρυμάτων και των τμημάτων.

19, Nοεμβρίου, 2018

12, Nοεμβρίου, 2018

 • Προσθήκη των μαθημάτων του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του πανεπιστημίου μακεδονίας.
 • Διόρθωση του συνδέσμου στις σημειώσεις των μαθημάτων.

07, Nοεμβρίου, 2018

 • Δυναμική φόρτωση του css.
 • Προσθήκη του cache header στις εικόνες των ιδρυμάτων και των σχολών.

06, Nοεμβρίου, 2018

 • Βελτιστοποίησεις στη δομή και το περιεχόμενο για τις μηχανές αναζήτησης.

31, Οκτωβρίου, 2018

 • Eπιδιόρθωση προβλημάτος όταν η εγγραφή γίνεται μέσω του facebook.

26, Οκτωβρίου, 2018

 • Εφαρμογή κανονικοποιησής στα ονόματα των αρχείων.
 • Υλοποίησή μηχανισμού αποτροπής αποστολής διπλοτύπων αρχείων.

25, Οκτωβρίου, 2018

 • Eπιδιόρθωση προβλημάτος στην βιβλιωθική edeliver ISSUE#249.

24, Οκτωβρίου, 2018

18, Οκτωβρίου, 2018

12, Οκτωβρίου, 2018

02, Οκτωβρίου, 2018

 • Εμφάνιση των μαθημάτων σε πτυσσόμενες λίστες ανα εξάμηνο.

27, Σεπτεμβρίου, 2018

 • Δημιουργία σελίδας changelog.

25, Σεπτεμβρίου, 2018

 • Προσθήκη όλων των σχολών του Α.Π.Θ.