23, Ιανουαρίου, 2018

18, Ιανουαρίου, 2018

 • Προσθήκη των μαθημάτων στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο αλεξάνδρειο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
 • Προσθήκη των μαθημάτων στο τμήμα Νομικής στο δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης.

16, Ιανουαρίου, 2018

 • Επιδιόρθωση προβλήματος στο πλαίσιο της επιλογής σχολής στην φόρμα εγγραφής. (Ευχαριστώ Βασιλική Κασσου για το report!)

15, Ιανουαρίου, 2018

 • Διόρθωση των μαθημάτων της σχολής αρχιτεκτόνων μηχανικών του Α.Π.Θ. (Ευχαριστώ Ζήνα Χαλκιά για το report!)

14, Ιανουαρίου, 2018

 • Σύνδεση του backend με το ejabberd και ενσωμάτωση του converse js σε όλες τις σχολές -> Πλεον έχουν chat όλες οι σχολές

12, Ιανουαρίου, 2018

 • Δημιουργία chatrooms για όλες τις σχολές στον ejabberd

9, Ιανουαρίου, 2018

 • Προσθήκη ελέγχου για προσωρινά emails

30, Δεκεμβρίου, 2018

28, Δεκεμβρίου, 2018

 • Δημιουργία του πρώτου φόρουμ για το τμήμα ψυχολογίας Θεσσαλονίκης.

4, Δεκεμβρίου, 2018

 • Στυλιστικές αλλαγές στο menu.
 • Προσθήκη συνδέσμων προς το facebook και το instagram της σελίδας

30, Nοεμβρίου, 2018

 • Αλλαγή στην δομή των συνδέσμων προς τα θέματα και τις σημειώσεις.

21, Nοεμβρίου, 2018

Προσθήκη ξεχωριστών εικόνων στα metadata στις σελιδες των ιδρυμάτων και των τμημάτων.

19, Nοεμβρίου, 2018

12, Nοεμβρίου, 2018

 • Προσθήκη των μαθημάτων του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του πανεπιστημίου μακεδονίας.
 • Διόρθωση του συνδέσμου στις σημειώσεις των μαθημάτων.

07, Nοεμβρίου, 2018

 • Δυναμική φόρτωση του css.
 • Προσθήκη του cache header στις εικόνες των ιδρυμάτων και των σχολών.

06, Nοεμβρίου, 2018

 • Βελτιστοποίησεις στη δομή και το περιεχόμενο για τις μηχανές αναζήτησης.

31, Οκτωβρίου, 2018

 • Eπιδιόρθωση προβλημάτος όταν η εγγραφή γίνεται μέσω του facebook.

26, Οκτωβρίου, 2018

 • Εφαρμογή κανονικοποιησής στα ονόματα των αρχείων.
 • Υλοποίησή μηχανισμού αποτροπής αποστολής διπλοτύπων αρχείων.

25, Οκτωβρίου, 2018

 • Eπιδιόρθωση προβλημάτος στην βιβλιωθική edeliver ISSUE#249.

24, Οκτωβρίου, 2018

18, Οκτωβρίου, 2018

12, Οκτωβρίου, 2018

02, Οκτωβρίου, 2018

 • Εμφάνιση των μαθημάτων σε πτυσσόμενες λίστες ανα εξάμηνο.

27, Σεπτεμβρίου, 2018

 • Δημιουργία σελίδας changelog.

25, Σεπτεμβρίου, 2018

 • Προσθήκη όλων των σχολών του Α.Π.Θ.