Τμήμα Νομικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Eξάμηνο 1

Eξάμηνο 2

Eξάμηνο 3

Eξάμηνο 4

Eξάμηνο 5

Eξάμηνο 6

Eξάμηνο 7

Eξάμηνο 8