Τμήμα Ιατρικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών

Eξάμηνο 1

Eξάμηνο 2

Eξάμηνο 3

Eξάμηνο 4

Eξάμηνο 5

Eξάμηνο 6

Eξάμηνο 7

Eξάμηνο 8

Eξάμηνο 9

Eξάμηνο 10

Eξάμηνο 11

Eξάμηνο 12